פרטים לקבלת מלגה, מחזור תש"פ

 

ההרשמה לשנת תש"פ נסגרה.

ההרשמה לשנת הלימודים 2020-2021 תיפתח בפסח תש"פ

 

בוגר/ת היחידה יקרים,

לקראת שנת הלימודים תש"פ- 2019/20, אנו שמחים לידע אותך שעמותת בוגרי היחידה, "מסדר דורשי טוב", פתחה את ההרשמה למחזור מספר 19 של "קרן המלגות ע"ש אברהם ארנן לזכר נופלי היחידה". העמותה חרטה על דגלה לעודד את בוגרי היחידה למעורבות חברתית. מטרה זו שלובה במפעל המלגות במחויבות להתנדבות בקהילה. המלגות ניתנות עבור לימודים אקדמאיים לכלל אוכלוסיית בוגרי היחידה- לוחמים, תומכי ותומכות לחימה.  

העמותה מחויבת לשנת מלגה אחת לבוגר, ובמידת האפשר עפ"י התרומות מכוונת לתמוך בכל שנות הלימוד לתואר ראשון – דבר שקרה לשמחתנו כמעט תמיד.

 

יחד עם זאת נדגיש שקיום ההתחייבות של העמותה מותנה בקיום הבטחותיהם של התורמים.

 

הקרן מעניקה מלגות על סך:

א.                        10,000 ש"ח לבוגרי היחידה שיתנדבו 5 שעות שבועיות בעמותה המוכרת על ידי המסדר במשך השנה האקדמית (ובסה"כ 180 שעות בשנה).

ב.                        12,000 ₪ לבוגרי היחידה שיתנדבו 5 שעות שבועיות במשך השנה האקדמית  ב- להעז", המיזם החברתי של העמותה והיחידה הסדירה באופקים (ובסה"כ 180 שעות בשנה).

ג.                         45,000 ₪ לבוגרי היחידה שיתנדבו 20 שעות בשבוע במשך השנה האקדמית ב -להעז", מיזם החברתי של העמותה והיחידה הסדירה (באופקים, חצור הגלילית ולוד) – "מלגת התמחות" (ובסה"כ 720 שעות בשנה).

 

א.      קריטריונים לזכאות:

1.      שירות ביחידה- מבקש/ת המלגה סיים/ה שרות חובה מלא ביחידה או שירת/ה במשך שלוש שנים לפחות בתפקיד כלשהו בקבע, או כאזרח/ית עובד/ת צה"ל. אלו ששירתו ביחידה רק בשירות מילואים רשאים להגיש בקשה למלגה באישור מיוחד.

2.      קבלה ללימודים- התקבל/ה ללימודים בארץ במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או מוסד המוכר על ידי משרד החינוך או משרד העבודה כמוסד להכשרה מקצועית ושילם/ה שכ"ל לשנת הלימודים לה הוא מגיש את בקשת המלגה.

3.      מחויבות להתנדב- בהיקף של 5 שעות שבועיות ו-180 שעות שנתיות במהלך שנת הלימודים בפעילות למען הקהילה באחת העמותות שאושרו על ידי "מסדר דורשי טוב" (או  20 שעות שבועיות ו-720 שעות שנתיות באופציית מלגת ההתמחות).

4.      חברות בעמותה.

 

ב.      קיימים חמישה מסלולים לבקשת המלגה-

1.      מסלול "טוב לקהילה"- המיועד לקבלת מלגה ראשונה:

כתנאי לקבלת המלגה מתחייב מקבל המלגה להתנדב בהיקף של 5 שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים (מספטמבר ועד יוני) בעמותה המוכרת על ידי המסדר, ובסה"כ 180 שעות שנתיות.

2.      מסלול "טוב לקהילה"- מלגת המשך:

מסלול המיועד למלגאים אשר קיבלו בעבר מלגה/ות מקרן המלגות. המלגה מותנית במילוי כל ההתחייבויות בשנה/ות ההתנדבות הקודמת/ות. כתנאי לקבלת המלגה מתחייב מקבל המלגה להתנדב בהיקף של 5 שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים הקרובה (מספטמבר ועד יוני) באחת העמותות המאושרות על ידי מסדר דורשי טוב, ובסה"כ 180 שעות שנתיות.

 

3.      מסלול "טוב לקהילה"- תואר שני: 

המסלול מיועד למלגאים הרואים עצמם משתלבים בעשייה החברתית ו/או החינוכית במדינת ישראל והצטיינו בתואר הראשון בתחום ההתנדבותי. כתנאי לקבלת המלגה מתחייב מקבל המלגה להתנדב בהיקף של 5 שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים (מספטמבר ועד יולי) במיזם "להעז" או באחת העמותות המאושרות ע"י העמותה, ובסה"כ 180 שעות שנתיות.

4.      מסלול "מלגאים מתמחים":

מלגה להתמחות בעבודה קהילתית במסגרת פרויקט "להעז" באופקים. כתנאי לקבלת המלגה מתחייב מקבל המלגה להתנדב בהיקף של 20 שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים (מספטמבר ועד יוני) ובסה"כ 720 שעות שנתיות.

5.      מסלול מלגת "התנדבות על פי יכולת":

מסלול באישור מיוחד למלגאים אשר מסיבות שונות אינם יכולים להתנדב בהיקף מלא ונדרשים לסיוע כלכלי על מנת להשלים את לימודיהם או הכשרתם המקצועית. מקבלי מלגה זו יחויבו בהיקף שעות התנדבות אשר יתואם עמם באופן אישי.

 

ג.       מועד בקשת המלגה- אל תפספסו את ההרשמה!

ההרשמה למלגה תיסגר ב-15 ליולי 2019.  לא יהיה ניתן להירשם לאחר מועד זה.

 

ד.      מלגאי השנה הראשונה מחויבים להגיע למפגש פתיחה והכנה. 

 

ה.      המלגאים כולם מתחייבים לשתף פעולה לשימור הקשר עם התורמים ככל הנדרש ובמידה סבירה – מכתב תודה, מפגש היכרות וכו'.

 

ו.        מה צריך לעשות על מנת להירשם???

1.      שלב ראשון: אלו מכם שאינם חברים במסדר צריכים להירשם כחברים באתר המסדר www.misdar.org.il (ראו לשונית בצד ימין - הרשמה לעמותה).

2.      שלב שני: הרשמה למלגה דרך מילוי טופס בקשה אלקטרוני (בלינק זה) ולשלוח אותו.

3.       שלב שלישי: צירוף המסמכים הנדרשים על מנת להשלים את בקשתכם למלגה.

מסמכי חובה:

·         אישור קבלה ללימודים לשנה עבורה הגשתם בקשה למלגה בציון התואר הנלמד, הפקולטה וגובה שכר הלימוד.

·         אישור המפרט את גובה שכר הלימוד השנתי לשנה עבורה הגשתם בקשה למלגה וכן הוכחה (טופס חתום/רשמי) כי שולם שכר הלימוד תוך ציון הסכום ששולם.

·         מכתב נלווה לבקשת המלגה. מיועד לוועדת המלגות ויילקח בחשבון במסגרת שיקוליה.

·         גם אם אין בידיכם עדיין את אישורי הלימודים ושכר הלימוד –אבל אתם מעוניינים להתחיל ללמוד- הירשמו כעת למלגה. תוכלו להשלים מסמכים אלו בהמשך.

מסמכי רשות:

·         מסמכים נלווים שלדעתכם יכולים לתמוך בבקשת המלגה שלכם.

·         מכתב המלצה מהמפקד הישיר בעת השירות ביחידה.

את המסמכים יש לסרוק ולשלוח ל- tov.milgot@gmail.com

בכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלינו למייל tov.milgot@gmail.com

 

בברכה, צוות קרן המלגות,

 

עמותת מסדר דורשי טוב

חזרה לעמוד הקודם