חזרה לעמוד מי אנחנו

הקשר בין העמותה ליחידה

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם היחידה הסדירה במגוון תחומים:

מורשת העמותה חרטה על דגלה את החובה לשמר את מורשת היחידה למען הדורות הבאים. מתוך מטרה זו, קם פרויקט מורשת, המתעד בסרטים את התפתחות היחידה - פעילותה ואנשיה.

הנצחההעמותה רואה חשיבות רבה וזכות גדולה בהנצחת נופלי היחידה, תוך טיפוח וחיזוק קשר חם ותומך עם משפחות הנופלים בשיתוף הדוק עם היחידה הסדירה.
התנדבויות משותפות התנדבות של בוגרי היחידה עם חיילי וקציני היחידה הסדירה במסגרת מיזם להעז ובמגוון פעילויות של העמותה.

צוות דניהצוות הוקם במטרה להושיט יד ולהיות לעזר לחברים שנפצעו בנפשם, במהלך או כתוצאה משירותם ביחידה ובמערך.

בית חםתמיכה בחיילים נזקקים ביחידה הסדירה באמצעות שוברי מזון לחגים ומענה על צרכים ספציפיים. אנו נמצאים בקשר הדוק ורציף עם משרד הת"ש ביחידה למתן מענה לצרכים שונים של חיילים שעולים מעת לעת.

צור קשר