לעשות, ברוח וערכי היחידה:
למען חברה טובה יותר בישראל, לקשרי אחווה עם משפחות הנופלים ולמען חברי העמותה.
חזון היחידה

מורשת והנצחה

פרוייקט הכולל תיעוד מקיף שתכליתו הנצחה ותיעוד של ההיסטוריה המבצעית של היחידה, שימור המורשת היחידתית, רוח היחידה וערכיה.

שימור מורשת היחידה הינו אחד הנושאים המשמעותיים שעל סדר היום הקבוע של העמותה. פעולות שנעשו במהלך השנים, כגון כתיבת ההיסטוריה היחידתית (בשנת 1972!) על ידי הסופר נתן שחם ז"ל, ביוזמתו ובעידודו של אברהם ארנן, או העברת הרצאות מורשת קרב של לוחמי וקציני היחידה על פעילויות ומבצעים שונים – הינן עדויות קיימות ונוכחות על הצורך והחשיבות של שימור העבר במתכונת "מורשת".

דחיפה והסדרה של נושא המורשת קיבלו גושפנקא משמעותית סביב חגיגות ה-50 לייסוד היחידה (2008) על ידי מפקד היחידה דאז, אורי גורדין. העיסוק הנוכחי והעתידי בנושאי המורשת הינו תוצאה ישירה ומבורכת של יוזמה זו.

תוכנית שימור המורשת היחידתית – לזכור: "יחידה" יש רק אחת, ושימור מורשתה לכן הוא נושא בעל עניין לאומי, אפילו אם כלל הציבור אינו מודע לכך - וכולל תיעוד מקיף שתכליתו הנצחה ותיעוד של ההיסטוריה המבצעית של היחידה, שימור המורשת היחידתית, רוח היחידה וערכיה.

התוכנית כוללת הפקה של סרטים המתארים תקופה או פעילות מבצעית ייחודית, וכמובן נושאים חשובים אחרים כגון "מהו צוות?", ועד היום צפו בהם אלפים מחברי העמותה וחיילי היחידה הסדירה.

אזכרות

צפייה בכל האזכרות

נופלי היחידה

נפטרי היחידה

?מעוניין לקבל תזכורת על אזכרה / להוסיף נפטר יחידה
צור קשר